Barnens Röst

Allt för barnen

Två våldtagna barn – Två olika resultat

Angelica och Camilla

Angelica kontaktar socialtjänsten i ett mycket upprivet tillstånd. Hennes 3-åriga dotter Camilla har berättat att farbror Stig på förskolan har gjort saker med henne som egentligen skulle vara en hemlis. Camilla berättar att Stig sagt att han skall göra mamma illa om Camilla berättar om hemlisen.
Angelica har under de senaste månaderna undrat över det faktum att Camilla varit röd och irriterad i underlivet men hon trodde att det berodde på att Camilla börjat kissa ned sig på nätterna igen efter att ha varit torr i mer än ett år.  Camilla har dessutom varit mycket orolig och plågats av mardrömmar.


Socialtjänsten kontaktar genast polisen och mor och dotter får komma till Barnahuset där både läkare och en erfaren förhörsledare tar emot dem.
Camilla undersöks av läkaren och förhörs sedan av polisen. Anal och vagina är intakta – slemhinnekransen är intakt – däremot finns foton på röda och mycket skavda genitalia i form av yttre blygdläppar. Läkarna kan inte säga vad som orsakat det skavda underlivet. Gränsöverskridande handlingar kan inte uteslutas – men heller inte bekräftas.


Under förhöret berättar Camilla inte mer än att ”Farbror Stig inte är rolig” när de är själva.
Sedan vill hon inte prata mer om saken – hon vill bara krypa upp i famnen på mamma och hålla henne hårt.

Camilla berättar för mamma och personer hon känner förtroende för om flera tillfällen av snipp och snopplekar, där snoppen träffar snippan.
Både Angelica och Camilla är mycket förtvivlade och de får tillsammans träffa personal från BUP.


Läkarundersökningen och förhöret leder till att beslut fattas om att Stig omedelbart skall hämtas in till förhör. Åklagaren beslutar att Stig skall anhållas för misstanke om grov våldtäkt mot barn.
Förskolans ledning underrättas och personalen samlas till informationsmöte.
Stig blir omedelbart avstängd från förskolan så Camilla behöver inte träffa honom igen. Under mötet beslutas det att alla föräldrar skall informeras och vid misstanke om att fler barn kan ha varit utsatta skall polisanmälan omedelbart göras. En krisgrupp bildas för att stötta oroliga föräldrar, barn och personal.


Sven fälls i Tingsrätten och i Hovrätten och Camilla får upprättelse. Camilla får adekvat hjälp och mår idag bra.


Kattis och Sandra

Kattis kontaktar socialtjänsten i ett mycket upprivet tillstånd. Hennes 3-åriga dotter Sandra har berättat att pappa har gjort saker med henne som egentligen skulle vara en hemlis. Sandra berättar att pappa sagt att han ska göra mamma illa om Sandra berättar om hemlisen.


Kattis har under de senaste månaderna undrat över det faktum att Sandra varit röd och irriterad i underlivet men hon trodde att det berodde på att Sandra börjat kissa ned sig på nätterna igen efter att ha varit torr i mer än ett år. Sandra har dessutom varit mycket orolig och plågats av mardrömmar.


Eftersom en infekterad vårdnadstvist mellan Kattis och Sandras pappa pågår anser socialtjänsten att Kattis påståenden är osanna och att de är ett försök att skada Sandras pappa och påverka vårdnadstvisten till sin egen fördel.
Sandra får träffa BUP tillsammans med först mamma och sedan pappa. BUP ser att pappan är mer aktiv med Sandra i t.ex. leker och spel. Mamman är inte lika aktiv, utan låter Sandra ta initiativ.
Efter en snabbutredning där Sandra inte hörts då hon anses för liten för att kunna förhöras, fattas beslut om att ingen vidare utredning behövs. Den läkarundersökelse som gjordes på Sandra visar att anal och vagina är intakta – slemhinnekransen är intakt – däremot finns foton på röda och mycket skavda genitalia i form av yttre blygdläppar. Läkarna kan inte säga vad som orsakat det skavda underlivet. Gränsöverskridande handlingar kan inte uteslutas – men heller inte bekräftas.


Sandra berättar för mamma och personer hon känner förtroende för om flera tillfällen av snipp och snopplekar, där snoppen träffar snippan. Kattis har anmält övergreppen till polisen men de går på Socialtjänstens linje och åklagaren beslutar att inte inleda en förundersökning.


Socialtjänsten anser att Kattis anmälan mot Sandras pappa skall räknas som umgängessabotage och det faktum att Sandra uppenbarligen inte mår bra hos mamman bör leda till att vårdnaden tilldöms pappan.
Familjerätten går på socialtjänstens linje och föreslår Tingsrätten att döma till enskild vårdnad för fadern.


Sandra döms till en tillvaro av fortsatta övergrepp. Det skydd och den trygghet hon hade hos Kattis tas ifrån henne.


Våra tankar…

Brottet mot Sandra upphör att vara ett brott enbart för att det sker under en vårdnadstvist.
Camilla behöver aldrig möta sin förövare, Sandra tvingas leva med sin. Hon tvingades till och med träffa honom på BUP där hon borde kunna känna sig trygg nog att berätta.

Gör det mindre skada om ett barn våldtas av pappan?


Info:
Våldtäkt mot barn behöver inte vara penetrerande för att rubriceras som våldtäkt.

Våldtäkt mot barn innebär att någon har samlag med eller genomför en annan allvarlig sexuellt kränkande handling med en person som är under 15 år. Då krävs det inte att det förekommit våld eller hot för att domstolen ska kunna döma för våldtäkt. Med samlag menas både vaginalt samlag, analt samlag, oralsex eller om man till exempel för in föremål eller fingrar i en offrets slida eller analöppning.
Annonser

05 december 2009 Posted by | Pedofili, Samhällsdebatt, Sexuella övergrepp | , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

”Dagispedofilerna”

Stockholmspedofilen

En förskolelärare i Stockholmstrakten bloggar om sitt liv som pedofil och om de barn han har ansvar för i sitt yrkesliv. Bloggaren har polisanmälts pga. att han skriver om barnen på den förskola där han jobbar, om sina egna känslor för dessa barn och hur solkräm är en ”pedofils bästa vän”. Myndigheterna har inte lyckats identifiera honom då han bloggar under pseudonym och från en anonym IP-adress.

Bloggaren har, som vi förstått utifrån hans berättelser, begått övergrepp mot minst ett barn på förskolan. Han berättar om hur han ”killade en liten flicka på snippan”. Det är helt klart ett sexuellt övergrepp oavsett om, som han påstår, mamman stod bredvid utan att ingripa eller protestera. Tvärt om så skulle hon ha visat någon form av gillande.
Om detta stämmer borde sociala myndigheter larmas så de kan hålla koll på mor och dotter men flickan och mamman är lika anonyma som bloggaren. Flickan kan vara i riskzonen för ytterligare övergrepp pga. mammans oförmåga att sätta gränser för denna pedofil. Hennes beteende stärker pedofilen i hans tro att hans beteende är, inte bara acceptabelt utan till och med lovvärt.


Jönköpingspedofilen

En förskolelärare i Jönköping sitter häktad för sexuella övergrepp mot minst fyra av de barn han hade ansvar för. Polisen hittade 170 bilder och sex filmer med barnpornografiskt innehåll i mannens dator. Några av barnen vid förskolan fanns med på bilderna och vissa av bilderna var tagna av mannen själv.
Kollegor till mannen reagerade på mannens beteende mot vissa av barnen och framförde sin oro till förskolans ledning. De valde att se det som att han favoriserade vissa barn och lät det bero.


Vi undrar:

Hade man kunnat undvika övergreppen i Jönköping? Kan man undvika ytterliga övergrepp i Stockholm?
Kommer det att gå så långt att det kommer att krävas lögndetektortest vid anställningsintervjuer inom yrken där man kommer i kontakt med barn?

Stockholmspedofilen skriver så här om Jönköpingspedofilen:

Vi får hålla tummarna för att han inte gjort barnen illa. Att det handlar om sexuella överträdelser som snarare hamnar inom ramarna för “dålig moral” än inom ramarna för “göra illa”.

Hur kan man använda begreppen ”dålig moral” och ”Sexuella överträdelser” när det gäller sexuella övergrepp mot små barn?
Vi ser detta som ett försök att förminska de övergrepp som dessa barn utsatts för och det får oss att undra hur lång tid det kommer att ta innan löpsedlarna handlar om Stockholmspedofilen.Skulle ni lämna över era barn i hans vård?

04 december 2009 Posted by | Media, Pedofili, Sexuella övergrepp | , , , , , , , , | Lämna en kommentar